Mențiuni legale

Citiți cu atenție următoarele mențiuni legale privind site-ul PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. (www.psolera.comwww.psolera.es), numită în continuare PAS.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 1. Introducere

Prezentele mențiuni legale reglementează utilizarea paginii web http://www.psolera.com/, http:// www.psolera.es/ (numită în continuare pagina web) deținută de PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., cu CIF A46587507 și sediu social la adresa Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Villa de Madrid, 53 – 46988 Paterna (Valencia), Spania.

Accesul la pagina web este gratuit, cu excepția costurilor de conectare prin intermediul rețelei de telecomunicații, un serviciu contractat de utilizatori prin furnizorul de acces la internet.

 1. Acceptarea condițiilor

Utilizarea paginii web implică statutul de utilizator și presupune acceptarea tuturor condițiilor și termenilor de utilizare incluși în prezentele mențiuni legale.

Se recomandă utilizatorilor să citească cu atenție aceste mențiuni legale în mod periodic, deoarece condițiile de utilizare cuprinse în mențiunile legate indicate pot suferi modificări.

PAS își rezervă dreptul de a modifica unilateral condițiile și termenii de utilizare ai paginii. Orice modificare în acest sens va fi publicată în mod vizibil pe pagina web, indicând data ultimei actualizări în partea superioară a documentului. În cazul în care utilizați în continuare serviciile prestate pe pagina web după ce au fost modificate condițiile de utilizare ale acesteia, se va subînțelege că acceptați modificările efectuate.

 1. Navigarea, accesul și securitatea

Accesul și navigarea pe acest website presupune acceptarea și cunoașterea avertizărilor legale, condițiilor și termenilor de utilizare. PAS depune toate eforturile pentru ca navigarea să se efectueze în cele mai bune condiții și să se evite prejudiciile de orice tip care ar putea surveni în timpul utilizării.

Deținătorul site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de prejudicii care pot fi provocate utilizatorilor ca urmare a utilizării altor browsere sau a unor versiuni diferite ale browserelor pentru care a fost conceput site-ul.

 1. Obligațiile utilizatorilor

         4.1 Obligația de a utiliza corect pagina web

Condițiile de acces și utilizare ale acestei pagini web sunt supuse legilor aflate în vigoare și principiilor de bună credință și utilizare legală din partea utilizatorului, fiind interzis, în general, orice tip de acțiune care prejudiciază PAS și este contrară prezentelor mențiuni legale.

Utilizatorul se angajează să utilizeze acest serviciu fără a se implica în activități care pot fi considerate ilicite sau ilegale, care încalcă drepturile PAS sau drepturile terților, sau care pot dăuna, pot duce la blocarea, supraîncărcarea sau deteriorarea paginii web, sau pot împiedica utilizarea normală a acesteia de către alți utilizatori.

         4.2 Interdicții

Este interzisă utilizarea acestui site în scopuri ilegale sau neautorizate, concret și fără aplicarea unor amenzi:

1) Orice tip de încălcare a drepturilor terților (dreptul la intimitate, dreptul la propria imagine, drepturi de proprietate intelectuală și industrială etc.).

2) Realizarea oricărui tip de publicitate, cum este trimiterea de mesaje electronice nesolicitate (spam) sau comunicări similare utilizând conținutul acestei pagini web.

3) Introducerea de viruși informatici, de fișiere defectuoase sau a oricărui tip de software sau program informatic ce poate provoca daune sau modificări neautorizate ale conținutului sau sistemelor accesibile prin intermediul acestei pagini web.

 1. Actualizarea

Informațiile care apar pe acest site sunt cele aflate în vigoare la data ultimei actualizări. Deținătorul site-ului își rezervă dreptul să actualizeze, să modifice sau să elimine informațiile de pe acest site.

 1. Proprietate intelectuală

Toate informațiile conținute pe această pagină web, precum și designul grafic și codurile utilizate, sunt protejate de drepturile de autor sau de alte drepturi de protecție cuprinse în Decretul Regal 1/1996, din 12 aprilie, prin care se aprobă textul modificat al Legii proprietății intelectuale. Aceste drepturi aparțin exclusiv PAS sau entităților licențiate de PAS, prin urmare, este exclusă în mod expres orice acțiune de reproducere, distribuție, transformare sau comunicare publică, precum și orice tip de cesiune integrală sau parțială a conținutului acestui site și, în general, a oricărui obiect care poate fi protejat, în conformitate cu legile aflate în vigoare, de prevederile de proprietate intelectuală.

Tot conținutul site-ului și tot conținutul disponibil prin intermediul produselor și serviciilor deținătorului site-ului, inclusiv design, text, elemente grafice, imagini, materiale video, informații, aplicații, software, muzică, sunet sau alte fișiere, precum și selectarea și dispunerea („conținutul”) sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau a entităților licențiate de acesta, toate drepturile fiind rezervate.

Nici o parte din conținutul site-ului nu poate fi modificată, copiată, distribuită, încadrată, reprodusă, republicată, descărcată, extrasă, afișată, publicată, transmisă sau vândută în vreun mod sau prin diverse mijloace, integral sau parțial, fără consimțământul prealabil în scris al deținătorului site-ului. Conținutul site-ului nu se poate încărca sau republica pe niciun site de internet, intranet sau extranet, iar informațiile nu se pot integra în baze de date sau compilații. Oricare altă utilizare a conținutului site-ului este strict interzisă.

Conținutul acestei pagini nu trebuie să fie utilizat pentru difuzare publică sau în scopuri comerciale și nu trebuie să fie modificat fără consimțământul prealabil în scris al deținătorului.

 1. Mărci înregistrate

Toate mărcile, logotipurile și anagramele afișate pe acest site sunt proprietatea PAS sau a companiilor terțe. Este strict interzisă utilizarea fără consimțământ prealabil a oricărui element de pe această pagină web care face obiectul protecției, în conformitate cu legile privind proprietate industrială aflate în vigoare. În special, nu se pot utiliza mărcile, numele comerciale, bannerele, denumirile, logotipurile, sloganurile sau oricare alt tip de semne distinctive care aparțin deținătorului.

 1. Politica de confidențialitate

Dacă doriți să cunoașteți politica noastră privind confidențialitatea sau protecția datelor, citiți cu atenție POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

 1. Politica privind modulele cookie

Dacă doriți să cunoașteți politica noastră privind modulele cookie, citiți cu atenție POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE.

 1. Hyperlinkurile

Utilizatorul care dorește să introducă linkuri ale propriilor pagini web pe pagina PAS, trebuie să îndeplinească condițiile detaliate în continuare fără ca necunoașterea acestora să îl exonereze de responsabilitățile ce reies din lege:

1) Linkul va face legătura exclusiv cu pagina principală sau cu homepage-ul, însă nu o va putea reproduce în niciun mod (linkuri inline, copierea textelor, elemente grafice etc.).

2) Este interzis în orice caz, în conformitate cu legile aplicabile și aflate în vigoare în orice moment, să se realizeze cadre de orice tip care evidențiază această pagină sau permit vizualizarea conținutului prin intermediul unor adrese de internet diferite de aceasta și, în orice caz, când se vizualizează împreună cu conținuturi străine acesteia, astfel încât: (I) să producă sau să poată produce erori, confuzii sau înșelarea utilizatorilor în legătură cu adevărata origine a serviciilor sau conținutului; (II) să presupună o acțiune de comparare sau de imitare neloială; (III) să aibă rolul de a profita de reputația mărcii și de prestigiul PAS sau (IV) să se dovedească a fi o practică interzisă în orice mod prin legislația aflată în vigoare.

3) De pe pagina către care indică linkul nu se vor face declarații false, inexacte sau incorecte în legătură cu PAS, angajații sau activitățile pe care le desfășoară.

4) Pe pagina unde se află linkul nu se va afirma în niciun caz că PAS și-a acordat consimțământul pentru inserarea acestuia sau că patronează, colaborează, verifică sau supervizează în vreun fel serviciile celui care a postat linkul.

5) Este interzisă utilizarea oricărei mărci nominale, grafice sau mixte, sau a oricărui semn distinctiv PAS în cadrul paginii respective, cu excepția cazurilor permise de lege sau autorizate în mod expres de către PAS și, atunci când este permis, în aceste cazuri, printr-un link direct cu pagina web PAS, în modul stabilit în această clauză.

6) Pagina care stabilește linkul trebuie să respecte întru totul legea, nu va afișa în niciun caz și nu va face legătura cu conținut propriu sau al terților care: (i) este ilicit, nociv sau contrar moralei și bunelor moravuri (pornografic, violent, rasist etc.); (ii) induce sau poate induce utilizatorul să creadă că PAS subscrie, susține, aderă sau susține în vreun mod ideile, declarațiile sau afirmațiile licite sau ilicite ale expeditorului; (iii) sunt necorespunzătoare sau nu au legătură cu activitatea PAS, atrăgând atenția asupra locului, conținutului și tematicii paginii web a persoanei care a postat linkul.

În orice caz, PAS își rezervă dreptul de a interzice linkurile pe pagina sa web și de a solicita eliminarea acestora atunci când nu respectă condițiile menționate în această secțiune.

 1. Răspunderea

Utilizatorul este singurul responsabil pentru infracțiunile pe care le poate comite și pentru prejudiciile pe care le poate provoca terților ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau ilegitime a paginii web.

PAS, nu își asumă responsabilitatea pentru posibilele daune sau prejudicii care pot reieși din interferențe, omisiuni, întreruperi, viruși informatici, avarii telefonice sau deconectări în funcționarea sistemelor electronice sau informatice cauzate de factori străini companiei, de întârzieri sau blocaje în utilizarea respectivelor sisteme provocate de deficiențe sau supraîncărcări ale liniilor telefonice, supraîncărcări ale sistemului de internet sau ale altor sisteme electronice.

PAS, nu garantează veridicitatea și nu-și asumă responsabilitatea pentru consecințele care pot reieși din erorile conținutului furnizat de terți care poate apărea pe această pagină web.

În același mod, PAS nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, produsele sau serviciile care se pot vizualiza direct sau indirect prin intermediul linkurilor, prin intermediul paginii web, cu excepția cazurilor prevăzute în articolul 17 din Legea 34/2002, din 12 iulie, privind serviciile societății informatice și comerțul electronic (LSSI). În cazul în care un utilizator consideră că există un site asociat cu conținut ilicit sau inadecvat, va trebui să îl aducă în atenția PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., urmând procedura stabilită în secțiunea 9 din aceste mențiuni legale.

Linkurile nu presupun neapărat existența unei legături între PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., și persoanele fizice sau entitățile deținătoare ale paginilor la care oferă acces, nici recomandarea, promovarea sau identificarea PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. cu declarațiile, conținutul sau serviciile facilitate prin intermediul acestora. PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A. își rezervă dreptul să retragă în mod unilateral și în orice moment linkurile care apar pe pagina sa web.

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., nu cunoaște conținutul și serviciile site-urilor către care duc linkurile și, prin urmare, nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de caracterul ilicit, calitatea, neactualizarea, indisponibilitatea, erorile sau inutilitatea acestora, nici pentru oricare alte daune care nu îi sunt direct imputabile.

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., nu își asumă responsabilitatea în privința modulelor cookie pe care le pot instala terții pe hard diskul computerului utilizatorului.

 1. Comunicări

Pentru orice comunicare pe care trebuie să o efectuați, trimiteți un e-mail pe adresa patricia@psolera.com sau trimiteți o comunicare în scris către PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A., Polígono Industrial Fuente del Jarro, C/ Villa de Madrid, 53 – 46988 Paterna (Valencia), Spania

Jurisdicție și legislație aplicabilă

Termenii și condițiile care guvernează acest site și toate relațiile care pot reieși din acestea intră sub incidența legislației spaniole.

Orice controversă care poate apărea ca urmare a accesării sau utilizării acestui site va fi de competența instanțelor din Valencia.

PROTECȚIA DATELOR

Dacă doriți să cunoașteți politica noastră de protecție a datelor, citiți cu atenție POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR.

POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE

Dacă doriți să cunoașteți politica noastră privind modulele cookie, citiți cu atenție POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE.

DATE DE IDENTITATE ȘI DE CONTACT

Datele de identitate ale PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

sunt:

CIF A 46587507

Ne puteți contacta prin intermediul următoarelor mijloace:

telefon: (+34) 961 322 301 și e-mail: patricia@psolera.com