codul de etică

No image set

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A. Companie situată în Poligonul Industrial Fuente del Jarro, C/. Villa de Madrid nº53-55, în Paterna (Valencia), unde se află birourile centrale și de producție, și în Cañete (Cuenca), cu mai multe hale de producție, care se dedică producției de echipamente electrice de joasă tensiune, își definește codul de etică astfel:


(În continuare ne referim la PORTALAMPARARAS Y ACCESORIOS SOLERA, cu denumirea de Solera)..

Solera, care are ca MISIUNE să furnizeze pe piața națională și internațională echipamente electrice de joasă tensiune obținând rentabilitatea necesară pentru a crește în mod sustenabil, cu scopul de a depăși așteptările Clienților noștri, Furnizorilor Administrației, Angajaților, Societății și Mediului înconjurător, emite acest cod angajându-se să aplice și să demonstreze respectarea normelor stabilite de Organizația Internațională a Muncii (OIM), cele care derivă din Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite și cele stabilite de convenția Europeană a Drepturilor Omului, în special angajamentul său de luptă împotriva muncii copiilor, a sclaviei și a muncii forțate.


Pe de altă parte, acest cod va face parte din contractul cu furnizorii Solera, cu scopul de a obține angajamentul acestora față de îndeplinirea normelor enumerate în paragraful anterior. Neîndeplinirea acestor norme ar putea reprezenta un motiv de aplicare a măsurilor corective sau de întrerupere a relațiilor contractuale, în funcție de gravitatea încălcării principiilor enumerate anterior.


Furnizorii Solera trebuie să își dea angajamentul că vor îndeplini și respecta principiile și comportamentele fundamentale care se descriu în continuare, asigurând totodată îndeplinirea și respectarea acestora și de către furnizorii, subcontractanții și colaboratorii lor, în general. Respectarea acestor principii și comportamente nu îl scutește pe furnizor de respectarea legilor naționale sau internaționale care sunt mai exigente decât principiile menționate anterior.


Solera va putea să auditeze în orice moment instalațiile furnizorului și să solicite orice document consideră că este util în scopul verificării respectării principiilor și comportamentelor descrise în continuare, generând un raport cu rezultatul evaluării, care va fi folosit pentru luarea de decizii cu privire la acțiunile corective care trebuie aplicate, pentru a asigura continuitatea relațiilor comerciale între ambele părți.


Luând în considerare normele stabilite de Organizația Internațională a Muncii (OIM), cele care derivă din Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite și convenția Europeană a Drepturilor Omului, Solera stabilește următoarele PRINCIPII FUNDAMENTALE:

 • MUNCA COPIILOR. Cu excepția cazurilor permise de OIM, munca copiilor este total interzisă.
 • ABOLIREA MUNCII FORȚATE. Este interzis să se recurgă la sclavie sau la munca forțată în oricare dintre formele sale, inclusiv și în special, la orice muncă cerută unei persoane sub amenințarea unei sancțiuni sau la orice muncă neremunerată.
 • LIBERTATE SINDICALĂ. Se respectă orice mijloc de reprezentare și exprimare a muncitorilor, autorizat de legislația în vigoare.
 • SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ Se interzice orice comportament care ar putea aduce prejudicii sănătății fizice și/sau morale a muncitorilor.
 • REMUNERAȚIE ȘI PROGRAM DE LUCRU. Se respectă normativa în vigoare, în special cea în materie de remunerație, durată și condiții de muncă.
 • HĂRȚUIRE SAU ABUZ. Se interzice orice formă de hărțuire, în special hărțuirea sexuală sau psihologică.
 • MEDIU. Solera respectă și se conformează legilor aplicabile în materie de mediu înconjurător și își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă, incluzându-l în MISIUNEA sa. Pe de altă parte, îi încurajează pe furnizorii săi să respecte aceste legi, să recicleze, să reducă sau să elimine componentele nocive pentru mediul înconjurător.
 • DISCRIMINARE. Se interzice orice formă de discriminare rasială, etnică, religioasă, politică și/sau sexuală.
  Pe de altă parte, SOLERA se angajează să ducă la îndeplinire și să obțină din partea furnizorilor angajamentul acestora față de societate, prin stabilirea COMPORTAMENTELOR SALE FUNDAMENTALE:
 • SIGURANȚA CONSUMATORILOR: La Solera, siguranța consumatorilor este una dintre prioritățile de care se ține cont atunci când se proiectează, produce și comercializează un produs, respectându-se toate legile aplicabile, de la Directive, Regulamente și Norme tehnice până la bunele practici cunoscute, făcându-se o analiză a posibilelor riscuri pe care produsul le-ar putea avea pe durata utilizării sale.
 • PROPRIETATE INTELECTUALĂ: La Solera punem accentul pe respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, garantăm faptul că produsele pe care le scoatem pe piață nu prejudiciază drepturile terților și ne asigurăm să nu încălcăm, în niciun caz, brevetele, modelele, desenele, mărcile sau alte drepturi de proprietate existente sau în curs de înregistrare. De asemenea, le cerem și furnizorilor noștri să se conformeze acestor principii.
 • LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI: Solera se angajează să supravegheze ca muncitorii și colaboratorii săi să nu stabilească relații contractuale cu clienții în avantajul lor personal direct sau indirect (reguli sau avantaje în natură sau economice)

În Paterna, Valencia la 14 februarie 2017

A lua legatura

aenor

Birouri și fabrică din Valencia

 • Polígono industrial Fuente del Jarro
 • C/ Villa de Madrid, 53
 • 46988 Paterna (Valencia) España

Fabrica Cañete

 • Carretera de Teruel, 32
 • 16300 Cañete (cuenca) España

Abonați-vă la newsletter